szaralalka

14 tekstów – auto­rem jest sza­ralal­ka.

Kiedy do­tarło do mnie, jak bar­dzo mi na To­bie za­leży to Ty właśnie zniknąłeś.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 stycznia 2011, 13:09

w Twoich oczach widzę swo­je szczęście. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 października 2010, 21:13

nie uciekaj wzro­kiem w inną stronę, bo w oczach tkwi cała prawda 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 października 2010, 19:00

Wte­dy gdy os­tatni raz roz­ma­wialiśmy widziałam łzy i strach w Twoich oczach, nies­te­ty mo­je nie pot­ra­fiły po­kazać NIC, kom­plet­nie nic.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2010, 17:19

Ko­lej­ny raz sięgam po kieliszek wódki, bo Ty byłeś go­towy po­wie­dzieć kocham Cię, a dosłow­nie za mo­ment to odwołać. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 października 2010, 18:02

I pew­ne­go dnia kiedy roz­ma­wialiśmy o naj­mniej­szych błahos­tkach zro­zumiałam, że są ważniej­sze spra­wy niż TY. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 października 2010, 17:11

tak bar­dzo bałam się miłość, że kiedy po­wie­działeś mi kocham Cię ja zwyczaj­nie stchórzyłam i uciekłam.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 października 2010, 20:23

I niena­widzę kiedy pat­rzysz na mnie tak, jak­byś chciał mi tym spoj­rze­niem po­wie­dzieć, że zab­rałam Ci Twój cen­ny czas. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 4 października 2010, 20:04

nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 października 2010, 20:28

wiem, że tak wiele nas różni, ale wiesz co jest naj­piękniej­sze? że jeszcze więcej nas łączy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 października 2010, 09:10
Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szaralalka

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność